free html website templates

Обща медицина

Mobirise


Абонирайте се за списанието, за да получавате пълен достъп до текущите статии!
Изпратете ни своята статия за публикуване!

ISSN: 1311-1817
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 6 броя годишно
Индексира се в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase, Scopus и EBSCO 
Организационен секретар: Светла Цветанова

Многопрофилно списание, предназначено за публикации, касаещи проблематиката и спецификата на работата на лекарите в общата медицинска практика и доболничната медицинска помощ. В изданието се публикуват материали, отнасящи се до здравните реформи в България; информация за международни научни събития, нови курсове по обща медицина и др.  
Публикуването е безплатно. 

Редакционната колегия е с международно участие.Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ–София 
ул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved