free html5 templates

Медицински преглед

Mobirise


Абонирайте се за списанието, за да получавате пълен достъп до текущите статии!
Изпратете ни своята статия за публикуване!

ISSN: 1312-2193
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 6 броя годишно
Индексира се в CABI: GlobalHealthDatabase и EBSCO
Организационен секретар: Ивета Митева

Многопрофилно списание за оригинални научни разработки: статии, описание на клинични случаи, обзори. Поддържат се и рубрики като „История на медицината”, „Letter to the editor”, „В помощ на практиката“, „Нови методи“, „Дискусии в науката“ и др. Представят се приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания.

Публикуването е безплатно. 

Редакционната колегия е с международно участие.Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
ул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти:

E-mail:
i_miteva@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02 952 23 93

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved