build your own site

Списание "Медицински преглед", познато като име на няколко поколения български лекари, е многопрофилно списание за оригинални научни разработки - статии, казуистика, обзори. Редовно застъпени са и рубрики като „Мениджмънт в здравеопазването“, „В помощ на практиката“ „Медицинска етика“, „История на медицината“ и др. Списанието е с безспорен научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки материал, постъпил за публикуване в сп. "Медицински преглед", се рецензира от двама независими рецензенти. Редакционната колегия и Редакционният съвет на списанието включват над 30 хабилитирани специалисти от различни медицински области. Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Всеки брой се обработва в БД Българска медицинска литература и в CABI Global Health Database


Списанието е отворено за научни публикации в областта на медицината на специалисти от България  и чужбина. 

Приемат се статии на български език, които не са публикувани другаде.

Публикуването е безплатно.

Списанието се обработва в БД БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА и в БД CABI: Global Health Database

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти:

E-mail:
i_miteva@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02 952 23 93