website templates

Списание "Сестринско дело” е специализирано научно медицинско издание, третиращо проблемите на сестринството. Списанието включва оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и реферати на чуждестранни материали. Списанието е със строго научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за медицинската периодика на ЦМБ. Тематичният обхват на списанието включва материали в областта на качеството и организацията на здравните грижи, квалификацията на медицинските специалисти и др. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира. Изискването към авторите всяка статия и обзор да са придружени от резюме и ключови думии на английски език, прави възможно евентуалното бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системиза рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).

Редакционната колегия на списание "Сестринско дело” искрено се надява да предлага медицинско списание, което да съответства на високите съвременни изисквания, което би допринесло полза и удовлетворение на всички вас!

 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          СД във Facebook