responsive site templates

Сестринско дело

Mobirise

Абонирайте се за списанието, за да получавате пълен достъп до текущите статии! 
Изпратете ни своята статия за публикуване!

ISSN: 1310-7496
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 4 броя годишно
Индексира се в CABI: GlobalHealthDatabase 
Организационен секретар: Светла Цветанова

Специализирано издание, третиращо проблемите на сестринството. Включва оригинални научни разработки – статии, описание на клинични случаи, обзори, и реферати на чуждестранни материали в областта на качеството и организацията на здравните грижи, квалификацията на медицинските специалисти и др. Поддържа се и рубрика „Студентски здравни проекти”.

Публикуването е безплатно.Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
ул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved