how to create a web pageДарения

Приветстваме всички дарения, които са в полза на нашите потребители, включително:

• Научна медицинска литература, която отговаря на профила на библиотеката и е актуална и ценна по съдържание. Моля да изпратите списък по имейл предварително. По преценка на библиотекар и със съгласието на дарителя, някои екземпляри, които не се зачислят във фонда ни, може да се предоставят безвъзмездно на други библиотеки в страната или на читателите.
• Финансови или материални дарения, включително оборудване, техника и софтуер за подобряване състоянието на читателските помещения и на услугите.  

Институционални дарители

Благодарим за подкрепата на:

Индивидуални дарители през 2023/2024 г.

Благодарим за предоставените книги от:

доц. д-р Венцислава Пенчева
проф. д-р Даниела Петрова
д-р Виктория Жекова
проф. Димитър Раев
проф. Иво Петров
доц. Златка Янкова
д-р Йордан Йорданов
д-р Ирена Иванова
д-р Юлия Пискулийска
проф. Захари Кръстев
проф. Илия Баташки
проф. Никола Ананощев
доц. Давид Кънчев
д-р Ивета Ташева
д-р Цветелина Великова
д-р Цветомир Маринов
доц. Надка Василева
Боряна Трайчева
В. Грънчаров
доц. Симеон Лазаров
Катя Пеева 
Васил и Даниела Калканджиеви

Катя Сергиева
Севда Маринова
Славчо Делчев
д-р Стефан Чифудов 
Н. Братанова
д-р Тотко Найденов
д-р Марина Самунева-Желябова
доц. Лазаров
проф. Радка Тафраджийска Хаджиолова
д-р Марияна Йорданова
д-р Алека Стрезова
доц. Давид Кънчев
проф. д-р Петър Маринов
доц. д-р Петър Русев
проф. Константин Рамшев
гл. ас. Емилия Насева
проф. Иван Съмналиев 
дoц. Ахмед Неджиб
д-р Ива Гаврилова
проф. Тони Веков 
д-р Трайковска-Димитрова

Николай Йорданов
доц. Ивелин Такоров
Момчил Мавров
доц. Николай Цонев
д-р Галинка Павлова
Бинназ Асанова
проф. Тодор Черкезов
доц. Христина Видинова
доц. Боян Атанасов
Проф. д-р мед., дфн Христо Мутафов
Елица Пенчева
Д. Хубанова
доц. д-р Владимир Петрунов
д-р Евгени Шарков
доц. Нина Янчева-Петрова
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова
проф. Генка Петрова
доц. Анна Иванова Драганова
проф. Ивайло Търнев, дмн
Д-р Емил Милушев
Магдалена Нинова

Благодарим за финансовото дарение на:

Васил Кафтанджиев

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
ул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени