build your own site for free


Контакти

Mobirise


ISSN: 0204-6865
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 3 броя / година

Организационен секретар:
Светла Цветанова
тел. 0897 38 98 66
e-mail: s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved