online site builder


Редакционна колегия

Главен редактор: 
проф. д-р Младен Григоров, дмн

Научен секретар:
проф. д-р Арман Постаджиян, дмЧленове:
Чл.-кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн
проф. д-р Димитър Раев, дмн
проф. д-р Ивайло Даскалов, дм
проф. Тони Веков, дмн
проф. д-р Пламен Панайотов, дм 
доц. д-р Катерина Витлиянова, дмн
доц. д-р Стефан Найденов, дм
доц . д-р Антония Кишева, дм

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved