web design templates

Сърдечно-съдови заболявания

Mobirise

Абонирайте се за списанието, за да получавате пълен достъп до текущите статии!
Изпратете ни своята статия за публикуване!


ISSN: 0204-6865
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 3 броя / година
Индексира се в CABI: GlobalHealthDatabase и EBSCO
Организационен секретар: Светла Цветанова
 
Специализирано издание за оригинални научни разработки – статии, описание на клинични случаи, обзори, в областта на кардиологията, детската кардиология, кардиохирургията, инвазивната кардиология, съдовата хирургия и ангио¬ло¬гията. Редакционната колегия е с международно участие.

Публикуването е безплатно.

Редакционната колегия е с международно участие.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved