responsive website templates


Отдалечен достъп до
онлайн дигитални ресурси

Международни онлайн бази данни

Онлайн базите данни се предоставят за ползване на студентите и служителите на Медицински университет – София, чрез директен вход от университетската интернет мрежа или чрез отдалечен достъп, осигурен от Централна медицинска библиотека. Външните потребители (извън МУ-София) могат да ползват базите данни чрез компютърната мрежа в сградата на библиотеката.

За отдалечен достъп извън интернет мрежата на университета, моля изпратете ни попълния формуляр по-долу:

Библиографски и наукометрични  бази данни

Web of Science (Clarivate)
Scopus (Elsevier)
SciVal (Elsevier)
Вижте повече >>>

Пълнотекстови електронни списания 

The BMJ и BMJ Case Reports
• Nature.com
SpringerLink
Science Direct (Elsevier)
MEDLINE Complete (EBSCO)
Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO)
                      
Вижте повече >>>

Пълнотекстови
електронни книги

ProQuest eBook Central
EBSCO eBook Collection
ScienceDirect (Elsevier)

Вижте повече >>>

Медицински платформи за обучение

AMBOSS (пробен достъп до 30 юни 2024 г.)


Вижте повече >>>  

Видео, изображения и 3D

• 3D анатомична платформа BioDigital Human (Wolters Kluwer)

Вижте повече >>>

Собствени онлайн ресурси

Централна медицинска библиотека е създала и поддържа самостоятелно следните дигитални ресурси: 

Репозиториум 


Съдържа близо 2000 моно-графии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на пре-подаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти. Достъпът е свободен.

Дигитална библиотека „Българска психиатрична книжнина“

Съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицинския университет – София и Централната медицинска библиотека. Достъпът е с регистрация, чрез заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg.

Издания на Централна медицинска библиотека

Свободен достъп до резюметата на списанията, издавани от Централна медицинска библиотека.

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
ул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени