Международни бази данни

bootstrap theme

Онлайн базите данни се предоставят за ползване на студентите и служителите на Медицински университет – София, чрез директен вход от университетската интернет мрежа или чрез отдалечен достъп, осигурен от Централна медицинска библиотека. Външните потребители (извън МУ-София) могат да ползват базите данни чрез компютърната мрежа в сградата на библиотеката.

За отдалечен достъп извън интернет мрежата на университета, моля изпратете ни попълния формуляр по-долу:

Библиографски и наукометрични бази данни 

 Web of Science (Clarivate): Най-големият в света, независим от издатели, индекс за цитирания и изследователска платформа. Вижте повече в ръководството за потребители на Web of Science.

 Scopus (Elsevier): Библиографска и реферираща база данни, и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научни издания, на Elsevier – най-големият издател на научна, техническа и медицинска литература в света. Вижте повече в ръководството за потребители на Scopus

• SciVal (Elsevier): аналитичен инструмент, който предоставя анализи на  научноизследователската дейност на над 20 000 научноизследователски институции и техните учени от 230 държави, въз основа на данните от Scopus. Вижте повече в ръководството на SciVal.  

Пълнотекстови електронни книги

Подбрани нови заглавия на английски или други чужди езици от различни световни издателства в областта на медицината, достъпни за четене и изтегляне от платформите на ProQuest eBook Central и EBSCO eBook CollectionProQuest eBook Central ръководство за потребители

• ScienceDirect (Elsevier): Свободен достъп до мултидисциплинарна Freedom collection, състояща се от над 6000 книги, издадени 2018-2022 г.  

Пълнотекстови електронни списания

JAMA (Journal of the American Medical Association):

Nature.com: Включва над 500 заглавия на списания, сред които водещото списание Nature и популярните Nature Communications, Nature Medicine, Nature Genetics и други от колекциите Portfolio & Reviews. 

SpringerLink: включва пълнотекстов достъп до над 1500 списания на едно от водещите научни издателства в света – Springer. Вижте повече в ръководството за потребители на SpringerLink.

Science Direct (Elsevier): Включва над 1000 заглавия на световно признати списания в областта Health Sciences. Вижте повече в ръководството за потребители на ScienceDirect.

MEDLINE Complete (чрез EBSCOhost): включва всички публикации индексирани от водещата световна база данни MEDLINE по MeSH (Medical Subject Headings), допълнена с пълнотекстов достъп от над 1140 списания. Вижте повече в ръководството за потребители на MEDLINE Complete.

Dentistry & Oral Sciences Source (чрез EBSCOhost): включва 117 пълнотекстови списания, специализирани в различни аспекти от областта на денталната медицина.

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
бул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени