web builder


Новини

Официалният представител на трите институции – Impelsys, предоставя на студентите и кадрите на МУ-София достъп до колекциите от електронни книги на тези три организации в специфичните за тях области в медицината.

Достъпът е отворен до 30 юни 2021 г. и може да се ползва в компютърната зала на библиотеката или отдалечено.  

Mobirise

● Books: Колекция от над 100 непрекъснато актуализирани учебници и книги по медицина
● Drugs: информация за редица медикаменти, тяхната употреба, противопоказания и др.
● Multimedia: видеоматериали за различни процедури; анимации и изображения; интерактивни и 3D визуализации на човешкото тяло
● Cases: конкретни клинични случаи
● Study Tools: флашкарти и тестове за самоподготовка

AccessMedicine може да ползвате до 15 юли в компютърната зала на библиотеката или чрез отдалечен достъп.    

Mobirise

Списание 𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 започва като независимо списание през 1823 г. и се развива като група списания в множество специалности като: Health for children and adolescents, Diabetes and endocrinology, Gastroenterology and hepatology, Hematology, HIV, Psychiatry, Respiratory medicine, Rheumatology.

Вижте как да получите достъп до Science Direct.

Mobirise

● Всички служители и посетители трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 метра и да носят маска на територията на библиотеката.

● Дезинфекцията на ръцете при влизане в сградата е задължителна.

● Обслужването се осъществява в специално обособени части: Читалня 1, Читалня 2 и заемна служба, Компютърна зала.

● Максималният брой на потребители, които могат да присъстват едновременно в обособените части за ползване на библиотечни документи е до 50% от нормалния капацитет на съответното помещение.

● Ползваните библиотечни документи се връщат на специално обозначените места за изолация, където се оставят за тридневна карантина, след което могат да се подреждат на стелажите и отново да бъдат предоставяни за ползване.

● Работното време за обслужване на потребители е от понеделник до петък от 8.15 ч. до 16.00 ч.


Всички мерки и правила може да прочетете тук. Моля да не посещавате библиотеката, ако имате симптоми на респираторно заболяване (напр. повишена температура , кашлица, хрема и др.)!   

Mobirise

По традиция, на 7 април – Световния ден на здравето, академичната общност на Медицински университет – София отдаде почит към загиналите във войните медици и поднесе венци на Докторския паметник в столицата.

В краткото си слово ректорът на университета акад. Лъчезар Трайков заяви „Вече втора година отбелязваме Световния ден на здравето в условията на пандемия. За всички ни е трудно, по различен начин. Затова искам днес да благодаря на всички Вас за проявеното търпение и положените усилия през тази толкова трудна година. Специално искам да благодаря на студентите-доброволци в КОВИД – отделения, че демонстрирахте истинските ценности, които са в основата на медицинската професия. Гордеем се с Вас! Гордеем се и с всички завършили Медицински университет-София, които сега са гръбнака на здравната ни система – благодаря, че се грижат денонощно за здравето на всички ни.”

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха и паметта на колегите си, които загубиха битката с КОВИД-19.

На този ден Медицински университет-София отчита и успехите в научноизследователската и преподавателска дейност. Повече информация може да прочетете на уебсайта на Медицински университет – София.

Mobirise

В началото на юни, платформата за академично публикуване ARPHA приветства официалния журнал на Дружеството на кардиолозите в България, „Българска кардиология”. С издаването на първия си брой за 2020, „Българска кардиология” е първото академично издание, което ползва новата двуезична услуга на ARPHA, платформа за академично публикуване, създадена от научното издателство и технологичен иноватор Pensoft.

В резултат на партньорството си с ARPHA, авторите в „Българска кардиология” имат възможността да публикуват научните си трудове на български език или едновременно на български и английски. За автори, чийто майчин език не е български, „Българска кардиология” осигурява превод на ръкописа им от английски на български, така че публикацията им да е налична и на двата езика.

Освен на красивия и интуитивен за потребителите нов уебсайт, „Българска кардиология” вече се радва и на пословичните за ARPHA технически нововъведения, създадени за удобството както на читателите на списанието, така и на авторите, рецензентите и редакторите, по време на целия издателски процес: от подаването на ръкописа до неговото публикуване, архивиране и разпространение. Благодарение на ARPHA, публикуваното в журнала съдържание също така ползва автоматизиран пренос на данни до международни агрегатори и други полезни онлайн интеграции.

Списанието ще продължи да бъде издавано и в печатно издание четири пъти в годината.

Mobirise

Prof. Victor Zlatkov, MD, PhD
The President of
Medical University- Sofia
Dear Professor Zlatkov,
We would like to draw your attention to the Journal of Medical Science (JMS, www.jms.ump.edu.pl), an offical scientific journal of the Poznań University of Medical Sciences, with more than a century long history and tradition (the first issue was printed in 1889). Originally, the JMS was published under a different name of „Nowiny Lekarskie – Medical News” in Polish. In the recent 4 years, we have changed the policy and have intended to make the JMS a good quality international scientific and peer-reviewed journal, covering a broad spectrum of topics in the field of medicine and life sciences. The JMS became an open access journal which is free for both authors and readers. With this letter we would like to invite you and all University researches and PhD students to submit any kind of paper (Original Articles, Brief Reports, Review articles, MiniReviews) to the Journal of Medical Science, Our aim is to introduce the JMS to the Pubmed as well as to earn Impact Factor in the near future. A broad coverage, especially international, is a very important factor in the journal evaluation process, therefore your input is of very
high value for the position of JMS in the journals’ classification.
We hope you will consider and accept our invitation,

With kind regards,
/-/ Prof. Jarosław Walkowiak, MD Ph.D.
Journal of Medical Science, Editor-in-Chief

Mobirise

Поради повишения интерес към публикуване на материали в наши издания съобщаваме:
При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

Mobirise

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation