Новини

free site creation software


Информационно рали на Elsevier

В Централна Медицинска библиотека при МУ – София на 10 декември / вторник/, 2019 г. ще се проведе обучителен Семинар за докторанти, преподаватели и редактори на научни издания.

 Лектори са представителите на Elsevier: д-р Катаржина Заяк-Гаца и Катя Кризжчук. Обучението ще е на английски език.

ПРОГРАМА

9.30-9.35: Откриване

9.40-10.45: За автори: Как да публикувате и как да получите признание?

Тази сесия ще обсъди принципите и добрите практики на академичното публикуване на всеки един етап: от изготвянето на ръкописа, през неговото подаване и публикуване, до практиките след публикуването, които повишават неговата видимост. Участниците ще се запознаят и с практиките за подбор на правилното списание, за етиката в публикуването,за ролята и значението на Open Access и OpenScience.

10.45-11.00: Въпроси & Отговори

11.00-11.30: Кафе пауза

11.30-12.30: Scopus в помощ на научноизследователската дейност.

В презентацията ще бъдат показани техники за анализ и търсене на информационни ресурси, метрики на ниво статия и списание, управление на профили на автори и институции.

12.30-12.45: Въпроси & Отговори

Пробен достъп до ресурси на издателство Thieme в ЦМБ

Ще можете да разгледате:

 Thieme Medical e-journals

 Thieme Pharma-Chemistry journals

 Thieme MedOne Education ressources

Поради повишения интерес към публикуване на материали в наши издания съобщаваме:

При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

 

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation