Новини

how to build a site for free

Официалният журнал на Дружеството на кардиолозите в България вече на платформата

ARPHA с двуезични английско-български публикации

Mobirise

В началото на юни, платформата за академично публикуване ARPHA приветства официалния журнал на Дружеството на кардиолозите в България, „Българска кардиология”. С издаването на първия си брой за 2020, „Българска кардиология” е първото академично издание, което ползва новата двуезична услуга на ARPHA, платформа за академично публикуване, създадена от научното издателство и технологичен иноватор Pensoft.

В резултат на партньорството си с ARPHA, авторите в „Българска кардиология” имат възможността да публикуват научните си трудове на български език или едновременно на български и английски. За автори, чийто майчин език не е български, „Българска кардиология” осигурява превод на ръкописа им от английски на български, така че публикацията им да е налична и на двата езика.

Освен на красивия и интуитивен за потребителите нов уебсайт, „Българска кардиология” вече се радва и на пословичните за ARPHA технически нововъведения, създадени за удобството както на читателите на списанието, така и на авторите, рецензентите и редакторите, по време на целия издателски процес: от подаването на ръкописа до неговото публикуване, архивиране и разпространение. Благодарение на ARPHA, публикуваното в журнала съдържание също така ползва автоматизиран пренос на данни до международни агрегатори и други полезни онлайн интеграции.

Списанието ще продължи да бъде издавано и в печатно издание четири пъти в годината.

Dynamed - ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно  вземане на решения в медицинската практика.Съдържанието, на което се доверяват над 1 милион практикуващи лекари, се подготвя от 600 признати специалисти от цял свят в отделните области, които синтезират и анализират наличната медицинска информация. Продуктът включва също фармацевтична информация на Micromedex и се допълва ежедневно. 


https://www.dynamed.com/home 

Свободен достъп – от 01.03 до 30.04Пробен достъп до ресурси на издателство Thieme в ЦМБ

Ще можете да разгледате:

 Thieme Medical e-journals

 Thieme Pharma-Chemistry journals

 Thieme MedOne Education ressources

 

Поради повишения интерес към публикуване на материали в наши издания съобщаваме:

При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center