portfolio website templates


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  


 За нас

Новости

Mobirise
  • Поради повишения интерес към публикуване на материали в наши издания съобщаваме:
    При равни други условия предимство за публикуване имат авторите – членове на редколегии на изданията на ЦМБ, работещите в структури на МУ – София, и абонатите на издания на ЦМБ. С приоритет са оригиналните проучвания и клиничните случаи.