online web builder

Читалните ни са временно затворени, но продължаваме да предоставяме литература за дома, достъп до онлайн дигитални ресурси и да изготвяме справки и служебни бележки.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center