free site design templatesКонтакти

Mobirise


Директор
Людмила Томова


тел.: 02/952 31 71, 02/92 30 498
e-mail: l.tomova@cml.mu-sofia.bg

Mobirise

Експерт "Връзки с клиенти" 

Виктория Василева
тел. 0882437053
e-mail: v.vassileva@cml.mu-sofia.bg

Отдел “Библиотечно-информационен”
Ръководител:
Десислава Милушева
тел.: 02/952 31 71
e-mail: d.milusheva@cml.mu-sofia.bg

Комплексно информационно осигуряване


тел.: 02/952 62 60
e-mail: kio@cml.mu-sofia.bg

Отдел "Автоматизация"
Ръководител:
Иван Александров
тел.: 02/92 30 250
e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

Отдел "Научна медицинска информация"
Ръководител:
Ивета Митева
тел.: 02 952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Отдел "Финансово-счетоводен"
Ръководител:
Симона Меламед
тел.: 02/952 59 20
e-mail: simona_m@cml.mu-sofia.bg

Последвайте ни в социалните мрежи!

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
бул. “Св. Г. Софийски” № 1 1431 София, България

За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени