web templates free download

Списание Български медицински журнал се издава в три броя годишно и отразява оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината. Същевременно във всеки брой редакционната колегия запознава широката читателска аудитория и с постиженията на наши и чуждестранни специалисти. Смятаме това за необходимо, тъй като, за да има прогрес в медицинската наука, са необходими приемственост и памет за предходното. Наред с това, всички ние трябва да познаваме изминатия път от древността до високите технологии и да се отнасяме с почит към всички наши колеги, допринесли за развитието на медицинската наука и изкуство.

Български медицински журнал публикува и научни обзори за съвременни и авангардни методи на диагностиката, лечението и профилактиката във всички области на медицината. Трябва да се отбележи, че фундаменталната наука е приоритет на големите и богати държави, но независимо от това теоретичните знания и широката информираност на всеки лекар са от съществено значение за неговата обща медицинска култура. Именно чрез съвременни и значими проблеми на медицинската наука и практика, отразени в научните обзори, Български медицински журнал има амбицията да разшири кръгозора на колегията от различните специалности. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности. Във връзка с внедряването на съвременни диагностични и терапевтични методи Български медицински журнал публикува приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания.

Редакционната колегия на Български медицински журнал искрено се надява да предлага медицинско списание, което да съответства на високите съвременни изисквания, което би допринесло полза и удовлетворение на всички вас!

 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти:

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45