free amp template

Български медицински журнал

Mobirise

Абонирайте се за списанието, за да получавате пълен достъп до текущите статии!
Изпратете ни своята статия за публикуване!

ISSN: 1313-1516
Език: български, с резюмета на английски език
Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София
Периодичност: 3 броя / година
Индексира се в CABI: GlobalHealthDatabase и EBSCO
Организационен секретар: Светла Цветанова
 
Многопрофилно списание за оригинални научни и научно-практически разработки, литературни обзори за съвременни методи на диагностиката, лечението и профилактиката. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности. Представят се приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания. Поддържат се и рубрики като „Именити лекари“, „Гостуващи автори“, “Писмо до редактора“ и др.

Публикуването е безплатно.

Редакционната колегия е с международно участие.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти:

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved