bootstrap templatesНай-често задавани въпроси

Услугите на библиотеката са достъпни за всички студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители и пенсионирани кадри на МУ-София, както и за външни потребители.

Регистрацията се извършва след представяне на следните документи:
● За студенти: заверена студентска книжка и лична карта;
● За преподаватели, служители, докторанти и специализанти на МУ – София: документ, удостоверяващ работното място и лична карта.
● За пенсионирани кадри на МУ – София и външни потребители: лична карта. 

● Преподаватели, докторанти, специализанти и настоящи служители на МУ – София, могат да заемат книги от фонда на библиотеката, предназначен за заемане за дома, за срок от 30 календарни дни.

● Студенти от всички факултети на МУ – София могат да заемат учебници и ръководства, предназначени за заемане за дома, за 1 (една) календарна година.

● Не могат да се заемат за дома определени книги от подръчните фондове в читалните, периодични издания, справочници, атласи, дисертации, както депозитни и едноекземплярни документи.

● Външни потребители и пенсионирани кадри на МУ – София могат да ползват ресурсите на библиотеката само на място в читалните.

Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти, при условие, че към момента на презаписването няма постъпила заявка за ползването им от друг потребител. 

Не. Всеки читател презаписва заетата от него литература на място в библиотеката с цел проверка на състоянието на библиотечния документ.

Издава се дубликат на читателска карта след заплащане. Вижте "Ценоразпис на услугите".

Да. Тези услуги се предлагат само за библиотечните материали и се заплащат. За повече информация вижте "Ценоразпис на услугите".

При загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен в срок до 1 (един) месец да го замени с най-новото издание на същото заглавие, да закупи друг екземпляр по преценка на библиотекаря или да заплати обезщетение в размер не по-малък от двукратната стойност на документа по пазарни цени. При неспазване на срока, на читателя се отнема правото да ползва услугите на библиотеката.  

Да, достъпът е безплатен.

Приветстваме всякакви дарения, които биха ни помогнали да увеличим и подобрим библиотечния ни фонд, електронните ресурси, компютърните технологии и оборудването в полза на нашите потребители.

В случай на предоставена литература, при съгласието на дарителя, екземплярите, които не се зачисляват в библиотечния фонд, се раздават безвъзмездно на други библиотеки или читатели.

Очакваме предложенията Ви на имейл library@cml.mu-sofia.bg или на телефон 02 952 31 71

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
бул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени