Абонамент за нашите списания за 2024 г.

simple site maker
Заглавие

Периодичност

Годишен абонамент в лв. Електронен носител
Годишен абонамент в лв. Хартиен носител
Acta Medica Bulgarica (на англ. език)               4                    48                    60
Акупунктура               2                    20                    24
Български медицински журнал                4                    48                    60
Медицински мениджмънт и здравна политика               3                    30                    36
Сестринско дело               4                    48                    60
Сърдечно-съдови заболявания               3                    36                    45
Медицински преглед               6                    72                    90
Обща медицина               6                    72                    90

За да се абонирате за списанията ни, моля да заплатите таксата по банков път и да ни изпратите попълнен абонаментен талон на имейл simona_m@cml.mu-sofia.bg.


Банкова сметка:

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: "Юробанк България" АД

Номер по ДДС: 831385737

БУЛСТАТ: 8313857370087


Абонаментът може да направите и в сградата на отдел „Научна медицинска информация“, Централна медицинска библиотека, бул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София (сградата пред Администрацията на Александровска болница). 

Адрес
Централна медицинска библиотека, МУ-София
бул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София, България


За връзка с нас
+359 2 952 31 71
library@cml.mu-sofia.bg 
Facebook Messenger 

Политика за защита на личните данни       |       Политика за бисквитките

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени