Том 22, 4/2020

Оригинални статии

- А. Алакиди, В. Михайлова, М. Льочкова, Д. Димитрова
Приоритетни сфери и предпочитания към стила на живот на лекаря по обща
медицина. Част 1. Обща медицина, 2020, 22 (4): 3-10

- Б. Василева, М. Карчева
Роля на етичните критерии за оценка качеството на първичната медицинска помощ. Обща медицина, 2020, 22 (4): 11-14

- А. Воденичарова, Н. Градинарова, М. Деливерска
Роля на етичните стандарти като фактор за по-добра мотивация сред медицинските специалисти. Обща медицина, 2020, 22 (4): 15-18

- Е. Братоева
Изследване на риска от развитие на личностово разстройство при пациенти с онкологични заболявания. Обща медицина, 2020, 22 (4): 19-27

- Г. Кавлаков, П. Гацева, В. Атанасова
За връзката между кърменето и наднорменото тегло на деца, посещаващи детски градини. Обща медицина, 2020, 22 (4): 28-31

- Т. Веков, М. Йончева, Д. Цанова, Ж. Колев
Дългодействащи базални инсулинови аналози в комбинация с GLP-1 рецепторни агонисти за лечение на диабет тип 2 – икономически анализ. Обща медицина, 2020, 22 (4): 32-37

- Й. Младенова, К. Господинов, Н. Станчева, С. Тишева
Tютюнопушенето като рисков фактор за атеросклероза. Обща медицина, 2020, 22 (4): 38-41

- Й. Младенова, К. Господинов, Н. Станчева, С. Тишева
Ролята на aлкохолните навици за сърдечно-съдовия риск в нашето съвремие. Обща медицина, 2020, 22 (4): 42-45 

Научни обзори

- М. Баймакова
Имунотерапия с Inosine Acedoben Dimepranol при инфекциозни болести. Обща медицина, 2020, 22 (4): 53-56

- Л. Христова, Н. Цачева, Р. Николова, И. Митева
Наноматериалите – новите професионални рискове в здравеопазването. Обща медицина, 2020, 22 (4): 57-64

- Р. Зорчева, С. Стайкова, Б. Иванова, Д. Дамянова, В. Маджова
Комплексен подход при лечение на краен стадий на бъбречна недостатъчност при диабетици чрез перитонеална диализа. Обща медицина, 2020, 22 (4): 65-68

- М. Визева
Дългосрочните грижи в контекста на автономни сестрински практики. Обща медицина, 2020, 22 (4): 69-74

- М. Михайлова, Ж. Русева
Място на физикалната терапия в лечението на комплексния регионален болков синдром (синдром на Зудек). Обща медицина, 2020, 22 (4): 75-79

- Р. Памукова-Майкълсън
Salvia officinalis: антимикробно действие при коронавируси и други патогени. Приложение при респираторни заболявания. Обща медицина, 2020, 22 (4):
80-83 

bootstrap templates
Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Educational dnd scientific documentation