responsive site templates


Редакционна колегия

Главен редактор:
А. Постаджиян (главен редактор)

Научен секретар:
Р. Асенова





Членове


В. Маджова
В. Пенчева
Д. Дамянов
Е. Шипковенска
Ив. Миланов
К. Чернев
М. Бончева
П. Антонов
Р. Билюков
I. Unluoglu (Turkey)
M. Mojkovic (Serbia)
M. Ungan (Turkey)
J. Stoffers (Netherlands)

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
ул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Централна медицинска библиотека – всички права запазени
© Central Medical Library - All rights reserved