Central Medical Library - Sofia

Алтернативна и комплементарна медицина / Alternative and complementary medicine

Алтернативна и комплементарна медицина / Alternative and complementary medicine

 

Алтернативна медицина - всяка една практика, която има претенции да лекува, а „не попада в обхвата на конвенционалната медицина“ Комплементарна медицина и интегративна медицина са понятия, означаващи алтернативната медицина, използвана съвместно с конвенционалната. По тези въпроси може да се проследят публикациите в репозиториума от списание "Акупунктура": http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/handle/10861/795

Recent Submissions

  • Ламбев/Lambev, Иван Тодоров/Ivan Todorov (2016-06-30)
    Ароматерапията е дял от алтернативната медицина, който използва естествените аромати на растенията за профилактика, облекчение и/или лечение на различни болестни състояния. Натуралните масла могат да се извличат от различни ...
  • Ламбев/Lambev, Иван Тодоров/Ivan Todorov (Доц. Иван Ламбев, 2016) (2016-06-19)
    Фитотерапията (хербализъм или хербална медицина) представлява народната и традиционната медицинска практика, основана на използването на растителни дроги и/или екстракти (плюс фитопрепарати и растителни ХД, респ. БАД. ...