Central Medical Library - Sofia

Съвременна стоматология / Modern Dentistry

Съвременна стоматология / Modern Dentistry

 

За пръв път списанието излиза от печат през 1969 г. под наименованието „Стоматологичен преглед”. През 1997 г. започва публикуването на първичното списание „Съвременна стоматология”, а през 2000 г. двете издания се сливат, като се запазва заглавието „Съвременна стоматология”, но се взема годишнината на „Стоматологичен преглед”. Новото списание съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. И до ден днешен естеството на съдържанието е точно такова. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики. То е плътно обвързано с публикационната активност на докторантите, специализантите и на професорския състав във висшите ни дентални училища. Често броевете са тематични. ***** ISSN 1310-8999 УДК 616.31

Recent Submissions

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds