Central Medical Library - Sofia

M. Бечева, Н. Трайкова, М. и . Дисфункция на невро-мускулната система при поява на лумбалгия и повлияване на лумбалната сегментна нестабилност

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry
    Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на НЕВРОЛОГИЯТА, ПСИХИАТРИЯТА (вкл. детска неврология и психиатрия) и НЕВРОХИРУРГИЯТА