Central Medical Library - Sofia

Browsing Акупунктура / Acupuncture by Title

Browsing Акупунктура / Acupuncture by Title

Sort by: Order: Results:

 • Волф/Volf, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-11)
  Резюме. Аурикуларната каузативна диагноза включва установяването на главната система на организма, която е в основата на симптома, но също и на потенциално изложения на риск орган, още преди развитието на симптомите. ...
 • Ом Сон Чол/Om Son Chol; Сон Ги Су/Son Gi Su (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2012-11)
  Резюме. Основна функция на болковата сензорна система е да предпазва тялото и да поддържа хомеостазата. Болковата сензорна система осъществява тази функция, откривайки, локализирайки и идентифицирайки процесите, увреждащи ...
 • Георгиев/Georgiev, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2014-12)
  Резюме. Въз основа на фило- и ембриогенетични данни се установява, че мозъчният ствол е сложна мрежа от неврони, които имат преобладаващ ефект върху невроналната активност на редица стволови и подкорови ядра, свързани с ...
 • Николаев/Nikolayev, Н./N. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-04)
  Резюме. За разлика от западната медицинска наука китайската медицина се стреми да въздейства в материален и енергетичен аспект върху симптомите на заболяването на организма на микрониво. Според теорията за болката в ...
 • Ангелова/Angelova, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2015-04)
  Резюме. Никотинизмът е вид наркотична (химична) зависимост с проява на психическо и поведенческо разстройство, свързано с употребата на тютюн. Целта на лечението е да се преодолее психическата зависимост чрез прекъсването ...
 • Стайкова/Staykova, Й./Y.; Димитров/Dimitrov, Н./N. (Централна медицинска библиотека - МУ София / Central medical Library - MU Sofia, 2013-11)
  Резюме. Терапията с мокса е дял от традиционната китайска медицина. Прилага се за лечение и за укрепване на здравето чрез изгаряне на билката Артемизия вулгарис и някои други билки на или над кожата върху акупунктурните ...