Central Medical Library - Sofia

Browsing Обща медицина /General Medicine by Issue Date

Browsing Обща медицина /General Medicine by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Михайлова/Mihaylova, И./I.; Тодорова/Todorova, Д./D. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Земетресенията в Китай, както и повишената сеизмична активност в България от началото на 2008 г. отново напомнят за земетресението като сериозна кризисна ситуация, свързана с тежка обща и медицинска обстановка. Целта на ...
 • Панчовска/Panchovska, М./M.; Деспотова/Despotova, Л./L.; Николов/Nikolov, Н./N.; Макулева/Makuleva, Р./R.; Асенова/Asenova, Р./R.; Форева/Foreva, Г./G. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Значима част от пациентите с ревматични заболявания се диагностицират и лекуват амбулаторно. Петнадесет процента от консултациите на семейния лекар са свързани с ревматични оплаквания и заболявания на опорно-двигателния ...
 • Петров/Petrov, П./P.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Маркова/Markova, Д./D.; Трендафилова/Trendafilova, П./P.; Златанова/Zlatanova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  През последните четири десетилетия медицинската намеса в регулирането на раждаемостта чрез изкуствени аборти, контрацепция и стерилизация придоби масов характер и успя да разчупи всички канони, битували в човешкото мислене ...
 • Чакъров/Tchakarov, С./S.; Димитров/Dimitrov, Р./R.; Лазаров/Lazarov, З./Z.; Златев/Zlatev, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Разгледани са някои морфологични и патофизиологични особености на акта на уринирането и неговото разстройство, определяни като свръхактивен пикочен мехур. С цел да се сравнят възможностите и ефектите на лечението на ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Маринов/Marinov, К./K.; Димитрова/Dimitrova, Т./T. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Описва се ново природно огнище на туларемия в Западна България, появило се в края на 1997 г. Заболелите са 248 души в 40 нозоареала в Софийска и Пернишка област. Заболяванията са регистрирани през есенно-зимния сезон. ...
 • Вандова/Vandova, Г./G.; Сурчева/Surcheva, Ж./Zh. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  В рамките на пилотно проучване относно промените в качеството на живот (КЖ) на болни с онкохематологични заболявания са изследвани 40 лица с лимфом, хронична лимфолевкоза, хронична миелолевкоза и акутна левкемия. Тези ...
 • Колева/Koleva, В./W.; Генев/Genev, С./S.; Делчева/Delcheva, В./W.; Шишенков/Shishenkov, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Представят се резултатите от успоредно изследване на рутинни кръвни проби (венозна ЕDТА кръв) с два хематологични анализатора: рутинен, от висок клас – Cell-Dyn 3700 – Abbott – USA, с 5-делно диференциране на белите клетки ...
 • Постаджиян/Postadjian., А. /A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Резистентната артериална хипертония е чест клиничен проблем в условията на първичната медицинска практика. По правило резистентната хипертония (РХ) винаги е с мултифакторна етиология. Изграждането на правилна стратегия за ...
 • Митева/Miteva, Л./L. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2008-08)
  Неизбежно негативно следствие от аеробния начин на живот е оксидативният стрес. Молекулата на кислорода има свойството да приема един електрон, при което се формират изключително токсичните активни кислородни форми, радикали ...
 • Шопов/Shopov, Д./D.; Торньова/Torniyova, Б./B.; Райкова/Raikova, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Като част от цялостното медицинско обслужване осигуряването на качество в предлаганата болнична помощ е важен фактор и притегателна сила за обслужваните пациенти. Качествените медицински услуги имат голямо значение за ...
 • Петрова/Petrova, Д./D.; Хаджиев/Hadjiev, Е./E.; Христова/Hristova, Св./Sv.; Наумова/Naumova, Е./E.; Михайлова/Mihailova, А./A.; Цветанска/Tzvetanska, А./A.; Чернев/Tchernev, К./K. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  При 8.8% от болните с хронична НСV инфекция се установяват В-клетъчни неходжкинови лимфоми. Те се срещат по-често при по-възрастни жени, заразени чрез кръвопреливане в миналото. Честотата на лимфомите достига 17.6% при ...
 • Дякова/Dyakova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Успешният мениджмънт на рисковите фактори и на сърдечно-съдовия риск при пациент, преживял остро сърдечно-съдово заболяване, и неговото възстановяване изискват комплексни и продължителни интервенции в сравнение с преките ...
 • Бонева/Boneva, Ж./Zh.; Боянов/Boyanov, М./M.; Йовчевски/Yovchevski, П./P.; Асьов/Asyov, Я./Ya. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Метаболитният синдром е главният рисков фактор за сърдечно-съдова болестност. В това проучване сравнихме разпространението на метаболитния синдром, използвайки двете последни дефиниции: на International Diabetes Federation ...
 • Байкова/Baykova, Д./D.; Петрова/ Petrova, С./S. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-04)
  Досегашните епидемиологични проучвания на хранителния прием на учениците у нас в годините на икономически преход не установяват особено тревожни констатации по отношение на белтъчния прием. Целта на настоящото проучване е ...
 • Любомирова/Lubomirova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  От образните изследвания бъбречната ехография е високоинформативен, бърз, неинвазивен и прецизен метод за изследване и динамично проследяване на трасплантата. Доплеровото изследване – colour Doppler (CD), pulse wave Doppler ...
 • Дойчева/Doycheva, В./V.; Димитрова/Dimitrova, Т./T.; Одисеев/Odiseev, Хр./Hr. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Резюме. Лаймската болест е комплексно заболяване на кожата, ставите, нервната система и други органи и системи. Заразяването става след инфектиране на индивида със спирохетата Borrelia burgdorferi. Детето и възрастният ...
 • Дякова/Dyakova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-07)
  Успешният мениджмънт на рисковите фактори и на сърдечно-съдовия риск при пациент, преживял остро сърдечно-съдово заболяване, и неговото възстановяване изискват комплексни и продължителни интервенции в сравнение с преките ...
 • Жеков / Zhekov, А. / A. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-08)
  В условията на глобална финансова криза гражданите не могат да си позволят загуба на трудоспособност, както и държавите – спад на икономическата и социалната активност. В този аспект извънболничната помощ е не само ...
 • Любомирова/Lubomirova, М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-09)
  Повишената секреция на PTH е ключов механизъм за развитие на вторичен хиперпаратиреоидизъм при ХБН, който е налице в много ранните етапи на ХББ и протича тихо и безсимптомно. Ексцесивният PTH при ХБН е резултат от нисък ...
 • Станчева/Stancheva., М./M. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia, 2009-09)
  Резюме. Вродените болести на гликозилиране (CDG) са метаболитни заболявания, дължащи се на наруше-но гликозилиране на гликопротеини и гликолипиди. Те са тежки и в повечето случаи мултисистемни заболя-вания. Най-често е ...