Central Medical Library - Sofia

Browsing Материали в помощ на практиката / Helping practice by Title

Browsing Материали в помощ на практиката / Helping practice by Title

Sort by: Order: Results:

 • Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Търнев/Tarnev, И./I.; Тинчева/Tincheva, Р./R.; Крупев/Krupev, М./M.; Темелкова/Temelkova, Н./N; Гергелчева/Gergelcheva, В./V. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2012-01)
  Центрове за диагностика и лечение на пациенти с болестта на Гоше: - за деца: Доц. Р. Тинчева, Клиника по ендокринология, диабет и генетика, Университетска детска болница; бул. ”Акад. Иван Гешов” № 11, София тел. 02 8154 ...
 • Ламбев/Lambev, Иван Тодоров/Ivan Todorov (2017-06-20)
  Настоящият ЕЛЕКТРОНЕН ЛЕКАРСТВЕН СПРАВОЧНИК представлява актуализирана и допълнена около 25% извадка от лекарствени и други фармацевтични продукти, описани във второто издание на SЕLECTA MEDICA-MENTORUM (2015). Той е ...
 • Витева/Viteva, Е./E. (Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia, 2012-03)
  Резюме: За голяма част от прогресиращите неврологични заболявания палиативните грижи започват от поставянето на диагнозата и преминават през подкрепяща и терминална фаза, в които са ангажирани общопрактикуващите лекари, ...
 • Атанасов/Atanasov, В. Н./V. N. (2015-01-23)
  Представен е обобщен протокол, съгласно съвременните изисквания и стандарти, на съдебнотоксикологичното изследване при смърт – данни от оглед на местопроизшествието, външен и вътрешен оглед на трупа, про- бовземане на ...
 • Атанасов/Atanasov, В. Н./V. N. (2015-01-23)
  Работата има за цел да разгледа критично основните източници на грешки, свързани със съдебнотоксикологичното изследване на трупни проби за целите на съдебномедицинската експертиза. Дискутирани са основните фактори, които ...