Central Medical Library - Sofia

Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката на рисковите фактори и терапията при ИБС

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses