Central Medical Library - Sofia

Научноизследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. анализ и перспективи пред управлението им

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses