Central Medical Library - Sofia

Кариесът и храните

Show simple item record

dc.contributor.author Пейчева/Peycheva, K./K.
dc.date.accessioned 2014-03-18T14:47:58Z
dc.date.available 2014-03-18T14:47:58Z
dc.date.issued 2012-08
dc.identifier.citation K. Пейчева. Кариесът и храните- Съвременна стоматология, 43, 2012, №2, с. 16-23. en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/458
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Калина Пейчева; Катедра по консервативно зъболечение; Факултет по дентална медицина; ул. „Св. Г. Софийски“ № 1; 1431 София; e-mail: kelybg@yahoo.com en_US
dc.description.abstract Някои храни със своята ацидогенност и кариесогенност мо- гат да променят баланса между процесите на реминерализация и демине- рализация в емайла и да доведат до развитие на кариес. В обзора са опи- сани: въглехидрати, честота на хранене, плодове и зеленцуци, кафе, чай, газирани и подсладени напитки, сладкиши, бонбони, ядки, какао, мляко, сирене, дъвки, прополис, подсладители. ***** Summary. Some foods with their acidogenity and cariogenity could change the balance between the processes of remineralization and demineralization in enamel and to result in caries. In this issue are described: carbohydrates, frequency of eating, fruits and vegetables, coffee, tea, soft drinks, sweets, nuts, cacao, milk, chees, gums, propolis, sugar substitues. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София /Central Medical Library, MU - Sofia en_US
dc.subject ацидогенност, кариесогенност, плаково pH en_US
dc.subject acidogenity, cariesogenity, plaque pH en_US
dc.title Кариесът и храните en_US
dc.title.alternative Caries and foods en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record