Central Medical Library - Sofia

Изследване на конкурентоспособността и маркетинговите решения в търговията на дребно с лекарствени продукти в България

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.