Central Medical Library - Sofia

Ендокринни заболявания / Endocrine Diseases

Ендокринни заболявания / Endocrine Diseases

 

Списанието съдържа оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на ендокринологията и болестите на обмяната. Рефератите се публикуват в пълен текст на сайта на изданието. В репозиториума се включват само оригиналните разработки и обзори, публикувани в него. ***** Списанието се обработва в База данни "БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА" и в База данни "CABI: Global Health Database " ***** The Journal takes part in the Databases "Bulgarian Medical Literature" ( БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА) and in BD "CABI: Global Health Database".***** ISSN 0324-1475 ***** Webpage:http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/3-spisaniya%20web-page/3spisaniya.html

News

http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/3-spisaniya%20web-page/3spisaniya.html

Recent Submissions

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds