Публикации от различни списания / Journal Articles: Recent submissions