Central Medical Library - Sofia

Публикации от различни списания / Journal Articles

Публикации от различни списания / Journal Articles

 

Публикации от списания (обзори, описание на случаи, оригинални статии): •pre-print е версия на материал, който не е рецензиран или финалната версия на автора(авторите). •post-print е версия, преминала процеса на рецензиране; финалната версия на издателя.

Recent Submissions

View more

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds