Central Medical Library - Sofia

Статии от други списания / Other Journal Articles

Статии от други списания / Other Journal Articles

 

Колекцията съдържа публикации от списания (обзори, описание на случаи, оригинални статии): •pre-print е версия на материал, който не е рецензиран или финалната версия на автора(авторите). •post-print е версия, преминала процеса на рецензиране; финалната версия на издателя.

Collections in this community

Recent Submissions

View more