Central Medical Library - Sofia

Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с тъканен доплер ехокардиография (Автореферат на дисертация)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)