Central Medical Library - Sofia

Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход, свързан с емоционалната диспозиция. Обзор - I-ва част

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)