Central Medical Library - Sofia

Оценка на познанията на българските учители за епилепсията и тяхното отношение към децата с това заболяване

Show simple item record

dc.contributor.author Калпачки / Kalpachki, Росен Стефанов /Rossen Stefanov
dc.date.accessioned 2013-07-18T13:23:39Z
dc.date.available 2013-07-18T13:23:39Z
dc.date.issued 2013-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/288
dc.description Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” Научен ръководител: Доц. д-р Кристина Попова, дм София 2013 en_US
dc.description.abstract Цел ***** Да се проучи тежестта на епилепсията като проблем в детската възраст и се оцени нивото на познания за епилепсията у българските учители и тяхното отношение към децата с епилепсия, както и да се анализират факторите, влияещи върху това отношение. ***** Задачи 1. Да се оценят данните за епидемиологията на епилепсията в България в момента. 2. Да се анализира нормативната уредба относно достъпа до образование на децата с епилепсия. 3. Да се проведе анкетно проучване на познанията на българските учители за епилепсията. 4. Да се изследва влиянието на основните фактори за познанията и толерантността на учителите към децата с епилепсия. 5. Да се направи сравнителен анализ на информираността и толерантността на учителите с тези на други професионалисти и с доказателствата от изследвания в други страни. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject епилепсия-психология; детско здраве; училищно здравеопазване; учители-психология; здравни знания en_US
dc.subject epilepsy; school child; health status; teachers-psychology; health knowledges en_US
dc.title Оценка на познанията на българските учители за епилепсията и тяхното отношение към децата с това заболяване en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record