Central Medical Library - Sofia

Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряване

Show simple item record

dc.contributor.author Салчев/Salchev, Петко/Petko
dc.contributor.author Георгиева/Georgieva, Лидия/Lydia
dc.date.accessioned 2011-04-21T07:28:05Z
dc.date.available 2011-04-21T07:28:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Салчев, Петко и Лидия Георгиева - Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряване - София, Оптима – НМН, 2008 г, 191 стр. en_US
dc.identifier.isbn 978-954-92302-1-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10861/25
dc.description © Copyright: Петко Салчев, Лидия Георгиева en_US
dc.description.abstract Настоящата книга е насочена към широк кръг читатели – специалисти по осигуряване и застраховане, актюери, здравни мениджъри, мениджъри на осигурителни и застрахователни компании, административни кадри от Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, осигурителни институции, специализанти по медицина, социално и осигурително дело, публична администрация, социална медицина и здравен мениджмънт и студенти по медицина, стоматология, фармация, и специалностите, свързани със социалното и осигурителното дело. В първата част на книгата е разгледано място, ролята и функциите на осигуряването в обществения живот и е направен кратък анализ на глобалните тенденции и глобалната социално-здравна ситуация. Втората част разглежда терминологията, използвана в осигуряването и нормативната уредба в тази насока. Тук е разгледано и приложимото Европейско законодателство. В третата част задълбочено са анализирани принципите в задължителното и допълнителното осигуряване и осигурителните права. В четвъртата част е направен анализ на същестуващите теоретични модели в здравното и пенсионно осигуряване, а в следващата практиките в приложението на тези модели в 28 страни в Европа и света. В шестата част е направен анализ на пенсионната и здравноосигурителната система в България, като са разгледани риковете и предизвикателствата пред нея В последната глава е разгледана ролята, функциите и задачите на бизнеса в сферата на осигуряването – пенсионно и здравно. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher София, Оптима – НМН, 191 стр. en_US
dc.subject Задължително здравно осигуряване, Задължително пенсионно осигуряване, Допълнителното здравно осигуряване, Допълнително здравно осигуряване; Осигурителни принципи, Глобална социално-здравна ситуация. en_US
dc.subject Insurance; Health insurance; Retirement; Health benefit plans, employee; European Union. en_US
dc.title Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряване en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record