Central Medical Library - Sofia

Проучване и оценка на функционалните възможности на интегрираната информационна система „Преподаватели“ на Медицински университет – София

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Сестринско дело / Information for Nursing Staff
    ригинални статии и литературни обзори в областта на качеството и организацията на здравните грижи, професионалната роля на сестринския персонал, повишаването квалификацията на медицинските специалисти и др.