Central Medical Library - Sofia

Оценка на поносимостта и профила на безопасност на Eplerenone и Spironolactone при пациенти със сърдечна недостатъчност с редуцирана глобална фракция на изтласкване – едноцентрово сравнително проучване

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)