Central Medical Library - Sofia

Сплит-остеотомия и нейното приложение с пиезотом

Show simple item record

dc.contributor.author Факих / Fakih, Х. / H.
dc.date.accessioned 2021-09-16T06:48:31Z
dc.date.available 2021-09-16T06:48:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Съвременна стоматология, 48, 2017, № 1-2, с. 3-9 / Modern Dentistry, 48, 2017, № 1-2, p. 3-9 en_US
dc.identifier.issn 1310-8999
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1868
dc.description Адрес за кореспонденция: Д-р Ходор Факих, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел: 0888 303 333 en_US
dc.description.abstract Резюме. В публикацията се разглежда темата за сплит-остеотомията като съвременна хирургична техника за преодоляването на костен дефицит на алвеоларния гребен (в хоризонтална равнина) в беззъб участък или челюст. Обсъдени са индикациите и контраиндикациите за нейното приложение. Описват се и историята, и философията на пиезотома в оралната хирургия, предимствата от неговото използване върху костна тъкан при сплит-остеотомията. ***** Abstract. In the article the nature of split osteotomy is discussed. Being a modern surgical approach it could be an indispensable tool in the correction (in a horizontal plane) of a bone deficit of the alveolar crest due to teeth loss. Analyzed are indications and contraindications. Presented is a brief review over the history of the implementation of piezotome in oral surgery and the benefits of cutting bone tissue with the method of split osteotomy. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU Sofia en_US
dc.subject сплит-остеотомия; пиезотом; костен дефицит en_US
dc.subject split osteotomy; piezotome; bone deficit en_US
dc.title Сплит-остеотомия и нейното приложение с пиезотом en_US
dc.title.alternative Split osteotomy and piezotome surgery en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Съвременна стоматология / Modern Dentistry
    Списанието съдържа както авторски статии, така и реферати на интересни публикации от чужбина. Обхванати са всички специалности от областта на денталната медицина и пластичната хирургия в нейния аспект на лицево-челюстна хирургия. Обръща се внимание и на парастоматологичните специалности като материалознание, дентално обучение, здравни финанси и установяване на дентални практики.

Show simple item record