Central Medical Library - Sofia

Проблеми на финансирането в болничното здравеопазване на република България. Клинични пътеки или диагностично свързани групи. Предимства и недостатъци

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses