Central Medical Library - Sofia

Безопасност и ефективност на минималистичния и прецизен подход при транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI) спрямо стандартния

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses