Central Medical Library - Sofia

3 Тесла магнитнорезонансна диагностика при мултиплена склероза

Show simple item record

dc.contributor.author Филева, Невена Филева
dc.date.accessioned 2021-03-25T07:26:19Z
dc.date.available 2021-03-25T07:26:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1828
dc.description.abstract Цели и задачи. Целта на настоящата дисертация е проучване възможностите на 3Т-магнитно-резонансната диагностика на мултиплена склероза. За постигане на целта си поставяме следните задачи: 1. Да определим характеристиките на зоните на демиелинизация от магнитно-резонансните изследвания при пациентите с мултиплена склероза. 2. Да определим характеристиките на общомозъчната и локална атрофия от магнитно-резонансните изследвания при пациентите с мултиплена склероза. 3. Да оптимизираме протокола за 3Т магнитно-резонансното изследване при пациенти с мултиплена склероза. 4. Да проучим методики на изкуствения интелект при магнитно-резонансната диагностика на мултиплена склероза. 5. Да установим клинико-образните корелации при пациенти с мултиплена склероза. 6. Да проучим корелациите на магнитно-резонансната находка при заболяването с резултатите от когнитивните тестове при изследваните пациенти. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher МУ-София en_US
dc.subject образна диагностика; ядрено-магнитен резонанс; мултиплена склероза - диагностика; нервна система - болести en_US
dc.title 3 Тесла магнитнорезонансна диагностика при мултиплена склероза en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record