Central Medical Library - Sofia

Спинална анестезия за цезарово сечение : влияние на техниката на пункция върху честотата на постпункционно главоболие и неуспешен спинален блок

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses