Central Medical Library - Sofia

Проучване и анализ на процеса по оценка на здравните технологии и икономическите аспекти от въвеждането в България

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses