Central Medical Library - Sofia

Удовлетвореност на пациентите от ОПЛ (Личните лекари) като социално-етичен критерий за качеството на медицинската помощ в Плевенска област

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses