Central Medical Library - Sofia

Епидемиологично проучване на индикаторни клинични форми на нозокомиални инфекции в лечебните заведения в България през периода 2006 - 2016 година

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses