Central Medical Library - Sofia

Предиктори за отговор към ресинхронизираща терапия (CRT) при пациенти със сърдечна недостатъчност

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses