Central Medical Library - Sofia

Протоколи на диагностика и лечение на оралните заболявания при пациенти с чернодробна трансплантация

Show simple item record

dc.contributor.author Гълъбов, Йордан Красимиров
dc.date.accessioned 2020-07-07T08:43:49Z
dc.date.available 2020-07-07T08:43:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1747
dc.description.abstract Цел и задачи: Цел на настоящия дисертационен труд е да се въведе алгоритъм за диагностика и лечение на пациенти в краен стадий на чернодробна недостатъчност, отнасящ се до оралното и денталното здраве на тези пациенти, и да се предложи за приложение в клиничната практика в центровете за чернодроб-на трансплантация в България. За осъществяване на горепосочената цел си поставихме следните задачи: 1. Да се характеризира денталният статус на пациентите в краен стадий на чернодробна недостатъчност. 2. Да се оцени оралното здраве на пациентите в краен стадий на чернодробна недостатъчност. 3. Да се проучи ролята на медикаментозната терапия и оралната патология при пациенти в краен стадий на чернодробно заболяване, както и да се проучи връзката между здравословното състояние на пациентите и оралното здраве. 4. Да се предложи диагностичен алгоритъм, касаещ оралното и денталното здраве, при болни в краен стадий на чернодробната недостатъчност. 5. Да се предложи терапевтичен алгоритъм, касаещ оралното и денталното здраве, при болни в краен стадий на чернодробната недостатъчност. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher МУ-София en_US
dc.subject дентална медицина; стоматологични болести; черен дроб - трансплантация en_US
dc.title Протоколи на диагностика и лечение на оралните заболявания при пациенти с чернодробна трансплантация en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дисертации / Dissertations
    Пълни текстове на дисертации на здравна и медицинска темматика / Full-text of medical PhD Theses

Show simple item record