Central Medical Library - Sofia

Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)