Central Medical Library - Sofia

Проучвания на опиоидни фармакологични средства върху промени в поведението и паметта на плъхове със стрептозотоцинов захарен диабет

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Неврология и психиатрия / Neurology and psychiatry
    Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на НЕВРОЛОГИЯТА, ПСИХИАТРИЯТА (вкл. детска неврология и психиатрия) и НЕВРОХИРУРГИЯТА